WE RESPECT YOUR DATA

Persondatapolitik – CO/PLUS A/S
Hos CO/PLUS A/S (”CO/PLUS”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside ”Coplus.com”, og fastlægger retningslinjer for CO/PLUS’ måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til CO/PLUS.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

CO/PLUS A/S
Adresse: Østergade 17-19, 3., 1100 København K
CVR-nr.: 28703643
Telefonnummer: 31740000

2. Typer af personoplysninger
De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Fødselsdato
 • CPR-nummer
 • Dit køn
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om din ordre
 • Din IP-adresse
 • Oplysninger du angiver, når du opretter en konto/profil
 • Kommunikation med dig
 • Hvilken type browser du anvender
 • Brugernavn
 • Password
 • Digitale fodspor
 • Stillingsbetegnelse
 • Den individuelle udstyrskode
 • Udstyrsnavn
 • Lokationsdata
 • Dato og tidspunkt for registrering af en ny bruger
 • Lovpligtig dokumentation efter hvidvaskloven
 • Interesser

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du anvender hjemmesiden
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kontakter os via kundeservice
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

3. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål[BB1] :

 • For at indgå en kontrakt med dig
 • Tilmelding til og modtagelse af nyhedsbrev
 • For at oprette dig som kunde
 • Kundeservice og generel kommunikation
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Personalisering (profilering) af vores markedsføring til dig, herunder på baggrund af din klikadfærd i forhold til den modtagne markedsføring ved hjælp af cookies
 • Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores tjenester
 • Udsendelse af kundetilfredshedsundersøgelser
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling
 • Håndhævelse af CO/PLUS brugervilkår

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger
Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt ved levering af tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester og produkter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 •  Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmesideA 3.2app (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med CO/PLUS leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, kundekontaktcentre, faktureringsleverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med CO/PLUS’ udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af CO/PLUS. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet CO/PLUS har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

6. Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

7. Sikkerhed
Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Følsomme og/eller fortrolige personoplysninger vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger.

8. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven og hvidvaskloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

9. Spørgsmål og klage
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte:

Sasha Denham
Telefon: 2271 6154
E-mail: sd@coplus.com

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Ændringer af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”Coplus.com”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

***

How can we help you?

Are you interested in doing a project or a partnership with us?
Or just curious on how we can help you grow your brand or business - don't hesitate. Reach out today.

━━━━

reception@coplus.com

CO/PLUS A/S
CVR: 28703643
Privacy

Østergade 17-19
DK-1100 Copenhagen